LIMA'S Melestarikan dan Menyebarluaskan Budaya Sunda Indonesia English French
back new

lengser
Menjadi anggota aktif


back new back new

back new

Daftar 896 lagu Tembang Sunda Cianjuran

Pada Tanggal 27-02-2012

Hurup M sampai Z

[A sampai L] [M sampai Z] [A sampai Z]
Keterangan KETERANGAN:

No Judul Lagu Pencipta/Raehan Lagam Laras Wanda
1Macan ucul (Gendu)Kawih, Cianjuran, GamelanSalendroPanambih
2Madenda SariEmeh Salamah, BarmaraCianjuranMadenda, Pelog DegungRarancagan
3Magatru DegungCianjuranPelog DegungDedegungan
4Malah MandarBakang AbubakarCianjuranPelog DegungRarancagan
5Malati Di Tepis WiringBakang AbubakarCianjuran
6Malati LigarUking SukriCianjuranMadendaPanambih
7Malati Nu LeungitMaman RukmanCianjuranMadendaPanambih
8Malela DegungAsep Kosasih SACianjuranPelog DegungDedegungan
9Malih WarniRosadi R. J., Mimin 1CianjuranPelog DegungRarancagan
10Malimping LampingAsep Kosasih SACianjuranMandalunganPanambih
11Malingping LampingAsep Kosasih SACianjuranMadenda
12Manangis (Sinom Manangis)CianjuranPelog DegungRarancagan
13Manangis degungCianjuranPelog DegungDedegungan
14Mandala GitaUking SukriCianjuranPelog DegungPapantunan
15MandaliwungAsep Kosasih SA, Hikmat SakdarCianjuranMandalungan
16Maneuh Ka nu EuweuhBakang AbubakarCianjuranMadenda, SalendroPanambih
17Mangari IR. Moch. IsaCianjuranPelog DegungRarancagan
18Manggung Agung KaruhunAsep Kosasih SACianjuranPelog Degung
19Mangu Mangu (mangut mangut)CianjuranPelog DegungPapantunan
20Mangut mangut (Mangu mangu)CianjuranPelog DegungPapantunan
21ManintinCianjuran, Degung-KlasikPelog DegungDedegungan
22Manintin SerangR. A. A. Prawiradiredja II (Dalem Bintang)Cianjuran, DegungPelog DegungDedegungan
23ManyeuseupCianjuranPelog DegungPapantunan
24Mapaler HateMang Engkos, Suwarna UndangCianjuran, Degung-KawihMadendaPanambih
25MapalerkeunEbar SobariCianjuranMadendaPanambih
26Matak Naon IBakang AbubakarCianjuran, Degung-KawihMadenda, MataramanPanambih
27Maya PadaCianjuranMadenda
28Mayang SundaEuis Komariah, Etti RSCianjuranMadenda
29Mega BeureumBakang AbubakarCianjuranPelog DegungPanambih
30Mega MalangBakang AbubakarCianjuranMadendaPanambih
31Mega SutraUjang Suwarna, Sumarna AsepDegung-Kawih, Cianjuran, JaiponganMadendaPanambih
32Mega WarnaR. AchmadCianjuranPelog Degung, MadendaRarancagan
33MegasariMoh. Iwan SetiawanCianjuranMadendaRarancagan
34Melas MelisIbu Saodah Harnadi NatakusumahCianjuranPelog DegungPanambih
35Metik Bentang IICianjuranPelog DegungPanambih
36Metik KembangIyar Wiarsih SundayanaCianjuran, GamelanMadenda, Pelog DegungPanambih
37Metik RincangEbar SobariCianjuranSalendroPanambih
38Midangdam IMaman Rukman, Haja Siti RokayahCianjuranMadendaPanambih
39Midangdam IIBakang AbubakarCianjuranMadendaRarancagan
40Midua PikirCianjuranMadendaPanambih
41Mijil SalendroCianjuranSalendro
42Mipit BentangSuarna U., Apung S. WiratmadjaCianjuranPanambih
43Muara BeresBakang AbubakarCianjuranPelog DegungJejemplang
44Munara SirnaWiradiredja Yusuf Mohamad, Dian HendrayanaCianjuranMandalungan
45Mungkas HarepanEbar SobariCianjuranMadendaRarancagan
46Muntang NgembingBakang AbubakarCianjuranMadendaPanambih
47Muntang NgeumbingBakang Abubakar, Euis KomariahCianjuranSalendro, MadendaPanambih
48Mupu KembangCianjuranPelog DegungPapantunan
49MustikaHeri Herdini, Elis RoslianiCianjuranPelog DegungPanambih
50Mustika KatulistiwaUbun Kubarsah R, Zahir Zachri MA.CianjuranPelog Degung
51Nalangsa ICianjuranMadendaPanambih
52Naluntik DiriIda AchmanCianjuranPelog DegungPanambih
53NandasaMang Engkos, Ibu Saodah Harnadi NatakusumahCianjuranMadendaRarancagan
54NanglingCianjuran
55Narangtang SorogUking SukriCianjuranMadendaRarancagan
56Naratas JalanUking SukriCianjuranPelog DegungJejemplang
57Nataan Gancang (Randegan Gancang)CianjuranPelog DegungPapantunan
58Nataan GunungCianjuranPelog DegungPapantunan
59Nataan Kendor (Randegan)CianjuranPelog DegungPapantunan
60NelengnengkungBakang AbubakarCianjuranPanambih
61Neundeun KatineungEbar SobariCianjuranMadendaPanambih
62Neundeun TeuteupEngkos iskandar, Ayi R.CianjuranMadendaPanambih
63Ngabungbang IMang EngkosCianjuranPelog DegungPanambih
64NgageuriIbu Saodah Harnadi NatakusumahCianjuranPelog DegungPanambih
65NgahelasEbar SobariCianjuranMadendaPanambih
66Ngalantung IUking SukriCianjuranMadendaPanambih
67NgalinglingIbu Saodah Harnadi NatakusumahCianjuran, KawihPelog Degung, MataramanPanambih
68Ngambah MegaBakang AbubakarCianjuranMadendaPanambih
69Ngan Ka AnjeunBakang AbubakarCianjuranMadendaPanambih
70Ngangres AtiUking SukriCianjuranSalendroPanambih
71Nganteng IIUbun Kubarsah R, Yayat HendayanaCianjuranMadenda
72Nganteur TineungBarman Sachyana, Rismanda, Ida WidawatiCianjuranMadendaPanambih
73Nganti JangjiCianjuranMandalunganPanambih
74NgarajahUdung S.CianjuranPelog Degung
75Ngawisik DiriRachmat SukmasaputraCianjuranSalendroPanambih
76Ngumbar AsihR. Achmad, Suarna U.CianjuranMandalunganPanambih
77Ngumbar Lamunan IMang EngkosCianjuranMadenda, SalendroPanambih
78NimangBakang Abubakar, DaryaCianjuran, Degung-KawihPelog DegungPanambih
79NinggalkeunAmir BA., KoestyaraCianjuran, Degung-KawihPelog DegungPanambih
80NinunCianjuran, KlininganPelog Degung, SalendroPapantunan
81Nitis BatinIbu Saodah Harnadi NatakusumahCianjuranSalendroPanambih
82Nugraha ICianjuranRarancagan
83NunggelisUking Sukri, Nano SuratnoCianjuranMadendaRarancagan
84Nunggul PinangBakang AbubakarCianjuranPelog DegungPanambih
85NyamuniRukruk RukmanaCianjuranMadendaPanambih
86Nyawang AsihMang EngkosCianjuranMadendaPanambih
87Nyawang bulanAbu Memed, Dedah SundaraCianjuran, Degung-KawihPelog DegungPanambih
88Nyawang GunungSurmenCianjuranPelog DegungRarancagan
89Nyawang HarepanWiradiredja Yusuf Mohamad, Ubun Kubarsah RCianjuranMadendaRarancagan
90Nyawang ImpianCianjuranPelog Degung
91Nyawang TangtunganWiradiredja Yusuf Mohamad, Dian HendrayanaCianjuranSalendro
92Nyoreang alam Katukang IIMang EngkosCianjuranMadendaPanambih
93Nyoreang Dina MumunggangMang EngkosCianjuranMadendaPanambih
94Nyoreang Ti PangreureuhanWiradiredja Yusuf MohamadCianjuranMadenda
95Nyungsi Nu LeungitMaman RukmanCianjuranPelog DegungPanambih
96Ombak ombakanIbu Saodah Harnadi NatakusumahCianjuranMadendaPanambih
97Ombak Ombakan DegungCianjuranPelog DegungDedegungan
98Ombak SagaraCianjuranPelog DegungDedegungan
99Pacul Goang IIbu Saodah Harnadi NatakusumahCianjuranPelog DegungPanambih
100PadanganIbu Saodah Harnadi NatakusumahCianjuranPelog DegungPanambih
101PadayunganTjarmedi Entjar, Tarya O.Degung-Klasik, CianjuranPelog DegungDedegungan
102PadepokanIbu Saodah Harnadi NatakusumahCianjuranPelog DegungPanambih
103PadesanIbu Saodah Harnadi NatakusumahCianjuranMadendaPanambih
104PadukuhanR. AchmadCianjuranMadendaRarancagan
105PadungdenganWiradiredja Yusuf MohamadCianjuran
106PadusunanIbu Saodah Harnadi NatakusumahCianjuranPelog DegungPanambih
107PagelaranMaman Rukman, Mang EngkosCianjuranSalendroRarancagan
108Pager AgeungCianjuranPelog DegungRarancagan
109Pager BayaBakang Abubakar, R. AchmadCianjuranMandalunganRarancagan
110Pageuh TekadR. Achmad, Bakang AbubakarCianjuranMandalunganPanambih
111PagununganAki SurmenCianjuranPelog DegungRarancagan
112Paheut Jangji ISukaenah Enah Sobandi, Bakang AbubakarCianjuranSalendroRarancagan
113Paingan IBakang AbubakarCianjuranMadendaRarancagan
114PajajaranTjarmedi Entjar, Ono SukarmaCianjuran, Degung-KlasikPelog DegungDedegungan
115Pajar ManehCianjuranMadenda
116PajegCianjuranSalendroRarancagan
117Pakemitan (Asmarandana Pakemitan)Maman Rukman, Ida Achman, OdikCianjuranPelog DegungRarancagan
118Paksi TuwungDegung-Kawih, CianjuranPelog Degung, SalendroPanambih, Dedegungan
119PakuanCianjuranSalendro, Pelog DegungRarancagan
120PakusarakanSuwarna, R. Achmad, R. AchmadCianjuranMandalungan
121PalalangonCianjuranPelog DegungPanambih
122Palangsiang IEbar SobariCianjuranPelog DegungPanambih
123Palanturan (Balagenyat)CianjuranPelog DegungPapantunan
124Palimanan ID. SutarmanCianjuranPelog DegungPanambih
125PamekaranTarya O., Sulaeman R. H., Uking SukriCianjuranMadendaRarancagan
126PamelaranEbar SobariCianjuranPelog DegungPanambih
127PameuseuhanCianjuranPelog Degung
128PaminggirIbu Saodah Harnadi NatakusumahCianjuranMadendaPanambih
129PamirigCianjuranPelog Degung
130PamitranUking SukriCianjuranPelog DegungPanambih
131Pamoyanan IUking SukriCianjuranMadendaRarancagan
132Pamoyanan IIBakang AbubakarCianjuranPelog Degung
133PamulihanAsep Kosasih SACianjuranMandalungan
134PamungkurR. AchmadCianjuranPelog Degung
135PamuradanCianjuranSalendroRarancagan
136PamuraganCianjuranSalendroRarancagan
137Panangis (Sinom Panangis)CianjuranPelog DegungRarancagan
138Panangis DegungRd Etje Madjid, Bakang AbubakarCianjuranPelog DegungDedegungan
139PanawanganEbar SobariCianjuranMadendaRarancagan
140Panca WarnaIbu Saodah Harnadi NatakusumahCianjuranPelog DegungPanambih
141PancanitiR. A. A. Koesoemahningrat Dalem PancanitiCianjuranPelog Degung, MadendaRarancagan
142Panembrama (Panemrama)Tjarmedi EntjarCianjuranPelog DegungPanambih
143Pangalitan IUking SukriCianjuran, KawihMadendaPanambih
144PangampihCianjuranRarancagan
145Panganten ICianjuranPelog Degung
146PangantianIda Widawati, Barman SachyanaCianjuranSalendroPanambih
147PangapunganCianjuran, TarawangsaPelog DegungPapantunan
148Pangasahan (Dangdanggula Pangasahan)CianjuranMadendaRarancagan
149PangaubanMang EngkosCianjuranSalendroRarancagan
150Pangayunan pangayunanCianjuran
151PangelapanMaman RukmanCianjuran
152Panggenddam SariBakang AbubakarCianjuranMadendaPanambih
153PanggugahBakang AbubakarCianjuranPelog DegungPanambih
154Panggung KaratonCianjuranRarancagan
155Pangharepan IUking SukriCianjuranMandalunganPanambih
156PanghegarIbu Saodah Harnadi NatakusumahCianjuran, Degung-KawihMadendaPanambih
157PangjajapRina UsmanCianjuranMadendaPanambih
158Pangkur DegungCianjuranPelog DegungDedegungan
159Pangkur IIICianjuranMadenda
160Pangkur MadendaCianjuranMadendaRarancagan
161PanglamunanUking SukriCianjuranPelog DegungPanambih
162PanglawunganR. AchmadCianjuranRarancagan
163Panglayungan IR. AchmadCianjuranPelog Degung, MataramanPanambih
164PanglejarIbu Saodah Harnadi NatakusumahCianjuranMadendaPanambih
165PanglenyapIbu Saodah Harnadi NatakusumahCianjuranSalendroPanambih
166PanglipurUking Sukri, Mang EngkosCianjuranPelog DegungPanambih
167PanglirihEbar SobariCianjuranSalendroPanambih
168Pangrawit (Sinom Pangrawit)Machjar Angga Kusumadinata, R. Etje NadjidCianjuran, Kawih, GamelanMadendaRarancagan
169PangrerebanPepen IICianjuranMandalungan
170PangreureuhanMaman RukmanCianjuranPelog DegungRarancagan
171PangrumasanEbar SobariCianjuranMadendaRarancagan
172PangrumatEbar SobariCianjuranPelog DegungPanambih
173PangrungrumMaemunah E. Purawinata NatakusumahCianjuranMadendaRarancagan
174PangumbaraanIda AchmanCianjuranMadenda
175Pangungsi INyi Arnesah, Partasuwanda UmarCianjuran
176PaniisanSiti Minarsih R., Achmad EffendiCianjuranPelog DegungPanambih
177Panineungan IIbu Saodah Harnadi NatakusumahCianjuranMadendaPanambih
178PaningronR. A. A. Koesoemahningrat Dalem PancanitiCianjuranPelog Degung, Madenda, SalendroPanambih
179Panji nagaraEmeh SalamahCianjuranPelog Degung, MadendaRarancagan
180PanulisanCianjuranMadenda
181PanungtunganMaman RukmanCianjuranMadendaPanambih
182PanyalahanBakang AbubakarCianjuranMandalunganRarancagan
183Panyandungan (Banjar Sinon)CianjuranSalendroRarancagan
184PanyawangIdi Rosadi, Ebar Sobari, MuhtadiCianjuran, Kecapi SulingMadendaRarancagan
185PanyawanganNano Suratno, Ebar SobariDegung-Kawih, CianjuranPelog Degung
186PanyileukanEmeh SalamahCianjuran, DegungPelog DegungPanambih
187PanyiptaanRismandaCianjuranMadendaPanambih
188PanyuatUking Sukri, Emeh SalamahCianjuranMadenda, Pelog DegungPanambih
189PanyungsianRukruk RukmanaCianjuranMadendaPanambih
190PapalayonCianjuran, KlininganPelog Degung, Madenda, SalendroDedegungan
191Papalayon CiamisCianjuran, Ketuk Tilu, JaiponganMadendaRarancagan
192Papalayon Degung IICianjuranMadendaRarancagan
193PapatetCianjuranPelog DegungPapantunan
194Papatet KaumCianjuranPelog DegungPapantunan
195Papatet RatuCianjuranPelog DegungPapantunan
196Papatet TengahIloh Saefe'iCianjuranPelog DegungPapantunan
197Parahu KuringBakang Abubakar, Otong Rachmat KurdiCianjuranMadendaRarancagan
198ParahyanganAtang WarsitaCianjuranMadendaPanambih
199ParikesitIbu Saodah Harnadi NatakusumahCianjuranMadendaPanambih
200PasanggrahanR. AchmadCianjuranPelog DegungPanambih
201Pasini IUking SukriCianjuran, KawihMadendaRarancagan
202PasisianAsdiCianjuran, KawihMadendaPanambih
203PasundanR. AchmadCianjuran, KlininganSalendro
204Patali MargiEbar SobariCianjuranMadendaRarancagan
205PatarumanEbar SobariCianjuranPelog DegungRarancagan
206Patelak RasaWiradiredja Yusuf MohamadCianjuran
207PaturayIda Achman, Emeh Salamah, Haja Siti RokayahCianjuran, Degung-KawihPelog Degung, MadendaPanambih
208PawitanCianjuranMandalungan
209Payo (Kinanti Payo)CianjuranPelog DegungRarancagan
210Pegat AsihMang EngkosCianjuranMadendaPanambih
211Pegat Duriat IMang Engkos, Dedy WindyagiriCianjuranMadendaRarancagan
212Pegat JodoR. E. SoewarakusumahCianjuranSalendroRarancagan
213PengungsiKawih, CianjuranSalendroPanambih
214Peuting Katineung ICianjuranPelog DegungPanambih
215Peuting LeuCianjuranMadendaPanambih
216Peuting PanglamunanMang EngkosCianjuranMadendaPanambih
217Pikir KuringUjang SuryanaCianjuran, DegungPelog DegungPanambih
218Pilar KembarOtong Rachmat KurdiCianjuranMadendaRarancagan
219Pileuleuyan IMang EngkosCianjuranPelog DegungPanambih
220Pileuleuyan SorogPa Kosasih, Mang EngkosCianjuranMadendaRarancagan
221PolosCianjuranPelog DegungRarancagan
222Prang pringKawih, Cianjuran
223PrawaCianjuranPelog DegungPanambih
224Priangan KatresnanUjang SuwarnaCianjuranPelog DegungPanambih
225Priyangan KatresmanSuwarna U., Ahmad R.CianjuranPelog DegungPanambih
226ProbolinggoCianjuranSalendroRarancagan
227Pucuk KawungCianjuran
228Pucung DegungMang EngkosCianjuranPelog DegungDedegungan
229Pulo GantiTjarmedi Entjar, Ibu Saodah Harnadi NatakusumahCianjuran, Degung-KlasikPelog DegungPanambih
230PulosariIbu Saodah Harnadi NatakusumahCianjuranMadendaPanambih
231PuncakgiriIbu Saodah Harnadi NatakusumahCianjuranMadendaPanambih
232Pungkas Harepan IIda AchmanCianjuranMadendaPanambih
233Pupunden AtiIbu Saodah Harnadi NatakusumahCianjuran, Degung-KawihPelog Degung, Madenda, MataramanPanambih
234Purba WinayaAsep Kosasih SACianjuranMadenda
235PurbolinggoCianjuranSalendroRarancagan
236Purwa AsihMang EngkosCianjuranMadenda, SalendroRarancagan
237PurwagantiCianjuran, DegungPelog DegungDedegungan
238Puspa PrianganUking SukriCianjuranMadendaPanambih
239PuspajayaCianjuranMadenda
240PuspawanaIbu Saodah Harnadi NatakusumahCianjuranMadendaPanambih
241PuspawangiUking SukriCianjuranMadendaPanambih
242Puspita LigarAmir BA.CianjuranMadendaPanambih
243Puspita SariUking SukriCianjuranMandalunganPanambih
244Putri KingkinHaja Siti RokayahCianjuranMadendaRarancagan
245Putri LayarCianjuranPelog DegungPapantunan
246Putri MandiCianjuranPelog Degung
247Putri NinunCianjuranPelog DegungPapantunan
248RajahCianjuranPelog DegungPapantunan
249RajamantriCianjuranPelog DegungPapantunan
250Rakitan DegungCianjuranPelog DegungDedegungan
251Rakitan PakuanMang EngkosCianjuranSalendroRarancagan
252Rakitan SariCianjuranMadenda
253Rakyat DesaIbu Saodah Harnadi NatakusumahCianjuranMadenda, SalendroPanambih
254RancagCianjuran, KlininganSalendro, Madenda, Pelog DegungRarancagan, Panambih
255Randegan Gancang (Nataan Gancang)CianjuranPelog DegungPapantunan
256Randegan Kendor (Nataan Kendor)CianjuranPelog DegungPapantunan
257Rara IntenCianjuranSalendroRarancagan
258RarawitaCianjuranMadendaRarancagan
259RaspatiCianjuranMadenda
260Rengga SmaraAsep Kosasih SA, Hikmat SakdarCianjuranMandalungan
261RengganisMang EngkosCianjuranSalendroRarancagan
262Renggong BuyutUjang SuryanaDegung-Klasik, Cianjuran, Kecapi SulingPelog DegungPanambih
263Renggong GedeEndu S. A.Cianjuran, Degung-Kawih, JaiponganPelog Degung, SalendroPanambih
264Renggong MalangMang Engkos, Uking SukriCianjuran, Kawih, JaiponganSalendro, MataramanPanambih
265Renggong Manis ICianjuranPelog DegungPanambih
266Reumbeuy BandungHaja Siti Rokayah, Mang Koko Koswara, Amas ThamaswaraDegung-Kawih, CianjuranPelog DegungPanambih
267Reumis Girimis KasedihWiradiredja Yusuf Mohamad, EdiskaKawih, CianjuranMadendaPanambih
268Reuntas HarepanCianjuranMadendaPanambih
269Riung GunungDjono S. MartamihardjaCianjuranPelog DegungPanambih
270RucitaRosadi R. J.CianjuranMadendaRarancagan
271Rum ArumAsep Kosasih SACianjuranMandalungan
272Rumangsang DegungCianjuranPelog DegungDedegungan
273RumawatEmeh SalamahCianjuranRarancagan
274RumiangCianjuran, Degung-KlasikPelog DegungDedegungan
275Rumiang SariCianjuranPelog DegungPanambih
276RumingkangMang EngkosCianjuranMadendaPanambih
277SabeleleranEbar SobariCianjuran
278SabengbatanApung S. WiratmadjaCianjuranPelog DegungRarancagan
279SagaraWiradiredja Yusuf Mohamad, Etty R. S.CianjuranPelog Degung
280Sajeroning SindangUbun Kubarsah R, Yayat HendayanaCianjuranMandalungan
281Salah SangkaMang EngkosCianjuranMadendaPanambih
282Salaka Domas IBakang Abubakar, Hanapiah R. A.CianjuranPelog DegungPapantunan
283Saliring DumadiBakang AbubakarCianjuranPelog DegungDedegungan
284Samagaha PikirBakang AbubakarCianjuranMadendaRarancagan
285Samar samarHaja Siti RokayahCianjuranMadendaPanambih
286SamaranganCianjuran, Gamelan, JaiponganMadendaPanambih
287SampakanIbu Saodah Harnadi NatakusumahCianjuran, KawihPelog DegungPanambih
288SampalanCianjuranRarancagan
289SampiungCianjuranPelog DegungPapantunan
290Samudra LorCianjuranPelog Degung
291SancangIbu Saodah Harnadi Natakusumah, Tarya O.Degung-Klasik, CianjuranPelog DegungDedegungan
292Sang BangoCianjuran, Degung-Klasik, JaiponganPelog DegungDedegungan
293Sang KuringWiradiredja Yusuf Mohamad, Dian HendrayanaCianjuranSalendro
294SangaCianjuran, GamelanSalendroRarancagan
295Sanga GancangCianjuran, Gamelan, JaiponganSalendroPanambih
296Sangku RatuAbah IdiDegung-Klasik, CianjuranPelog DegungDedegungan
297Sangkuriang IUking Sukri, Nenden AsyaniCianjuranPelog DegungPanambih
298SantikaSuarna U., Suryana, Suwarna UndangCianjuranMandalunganPanambih
299SapuratinaCianjuranPelog Degung
300SarakanR. AchmadCianjuranSalendro
301Sarakan PangbalikanHeri SuheryantoCianjuran, Degung-KawihPelog DegungPanambih
302Sari kingkinCianjuran, DegungPelog DegungPanambih
303Sari PanglawungBurhan Sukarma O., R. AchmadCianjuranPelog DegungPanambih
304SaridayaTarya O.CianjuranMadendaPanambih
305SarikingkinNenden AsyaniCianjuranMadendaPanambih
306SarungsumCianjuranMadenda
307Sasambat IEuis KartiniCianjuranMadenda, SalendroPanambih
308Satria (Sinom Satria)CianjuranMadenda, SalendroRarancagan
309Sawangan (Kelar Pikir)Bakang AbubakarCianjuranPelog DegungRarancagan
310SawatCianjuranRarancagan
311SayungCianjuranPelog DegungDedegungan
312Sebrakan PelogIda AchmanCianjuranPelog DegungKakawen
313Sebrakan SapuratinaCianjuranSalendroKakawen
314Sediah AsihCianjuranPelog Degung
315Sedih AsihMang Engkos, R. H. Ma'murCianjuranPelog DegungRarancagan
316Sedih kingkinBakang AbubakarCianjuranPelog DegungPanambih
317Sedih patiCianjuranMadendaRarancagan
318Seja SatiaBakang AbubakarCianjuran
319Sekar ArumR. AchmadCianjuranSalendro, MataramanPanambih
320Sekar dentaIbu Saodah Harnadi NatakusumahCianjuranMadendaRarancagan
321Sekar DuaanUbun Kubarsah R, Somawidjaya R.CianjuranMadenda, SalendroPanambih
322Sekar GambirCianjuranMadendaRarancagan
323Sekar JungjunanAsep Kosasih SACianjuranMandalungan
324Sekar layuCianjuranMadenda
325Sekar LigarCianjuranPelog Degung
326Sekar ManisIbu Saodah Harnadi NatakusumahCianjuran, Degung-KawihMadenda, Pelog DegungPanambih
327Sekar MawarHaja Siti RokayahCianjuran, KlininganSalendroPanambih
328Sekar MulangSuryana EndangCianjuranPelog DegungPanambih
329Sekar PandanUking SukriCianjuranPelog DegungPanambih
330Sekar PanglipurCianjuran
331Sekar TumarimaAsep Kosasih SACianjuranMadenda
332Sekar warnaE. AtmaCianjuran, DegungMadenda
333SelabintanaMang EngkosCianjuran, DegungPelog DegungPanambih
334Seler PakuanBakang AbubakarCianjuranSalendroRarancagan
335SempalanCianjuranPelog Degung
336Senggot (Palima)Cianjuran, Gamelan, DegungMadenda, Pelog Degung, SalendroPanambih
337Senggot Dua WarnaCianjuranPelog DegungPanambih
338Senggot GancangCianjuranSalendro
339Senggot Kaleran ICianjuran, Jaipongan, KlininganSalendro, MadendaPanambih
340Senggot KombinasiCianjuran, Kecapi Biola
341Senggot PangematIbu Saodah Harnadi Natakusumah, Ebar Sobari, Haja Siti RokayahCianjuran, Degung-KawihMadendaPanambih
342Senggot RanggeuyangCianjuranPelog DegungPanambih
343Senggot Warna WarniCianjuranMadendaPanambih
344Serat KalihBakang AbubakarCianjuranMandalunganRarancagan
345SertaCianjuranMadenda
346Setra (Sinom Setra)Haja Siti RokayahCianjuranMadendaRarancagan
347Setra SariLim IbrahimCianjuranPelog Degung
348Sewu CengkalUking SukriCianjuranMadendaPanambih
349Silih Asih IUbun Kubarsah R, Yayat HendayanaCianjuranMadenda
350Simpay TresnaR. AchmadCianjuranSalendroPanambih
351SinanglingCianjuranMadendaPanambih
352Sinangling DegungHaja Siti RokayahCianjuran, DegungPelog DegungDedegungan
353Sinom BaluasCianjuranMadendaRarancagan
354Sinom BungurMaman RukmanCianjuranMadendaRarancagan
355Sinom DegungCianjuranPelog DegungDedegungan
356Sinom Ela elaCianjuranPelog DegungRarancagan
357Sinom Embat embatCianjuranMadendaRarancagan
358Sinom ErangCianjuranMadendaRarancagan
359Sinom GawilCianjuranMadendaRarancagan
360Sinom Genjlong (Genjlong)Ibu Saodah Harnadi NatakusumahCianjuranPelog DegungRarancagan
361Sinom Liwung (Liwung)CianjuranPelog DegungRarancagan
362Sinom MadendaCianjuranMadendaRarancagan
363Sinom Manangis (Manangis)CianjuranPelog DegungRarancagan
364Sinom PagununganCianjuranPelog Degung
365Sinom PamedaranAsep Kosasih SACianjuranPelog DegungRarancagan
366Sinom PanandjungCianjuranPelog DegungRarancagan
367Sinom Panangis (Panangis)CianjuranPelog DegungRarancagan
368Sinom PangapihEbar SobariCianjuranMadendaRarancagan
369Sinom PangrunguUking SukriCianjuranMadendaRarancagan
370Sinom PolosCianjuranPelog DegungRarancagan
371Sinom RakitanCianjuranMadenda
372Sinom RangsangEbar SobariCianjuranPelog Degung
373Sinom Rengganis (Rengganis)CianjuranSalendroRarancagan
374Sinom Satria (Satria)CianjuranMadenda, SalendroRarancagan
375Sinom SawatCianjuranPelog DegungRarancagan
376Sinom Setra (Setra)CianjuranMadendaRarancagan
377Sinom SonglerEbar SobariCianjuranPelog DegungRarancagan
378Sinom Tegal (Tegal)CianjuranPelog DegungRarancagan
379SinyurIbu Saodah Harnadi NatakusumahCianjuran, Gamelan, JaiponganMadenda, Pelog Degung, SalendroPanambih
380Sirna SariEnas H., Endang SukandarCianjuranMadendaPanambih
381Sirna SmaraAsep Kosasih SACianjuranMadenda
382Sisindiran IUjang SuryanaCianjuran, Gamelan, JaiponganSalendroPanambih
383Solontong GoyorAsep Kosasih SACianjuranPelog Degung
384Solontongan IEutik MuchtarCianjuranSalendro, MataramanPanambih
385SonglerCianjuranRarancagan
386Sorban PalidCianjuran, Degung-Kawih, JaiponganPelog DegungPanambih
387SoroponganIbu Saodah Harnadi NatakusumahCianjuran, Degung-KawihPelog DegungPanambih
388Srikandi KiwariEuis Komariah, Etti RSCianjuranMadenda
389Sruping ArgoCianjuran, KlininganSalendro
390Sugan JayaMang Engkos, Apung S. WiratmadjaCianjuranPelog DegungRarancagan
391Suka AsihEbar Sobari, Bakang AbubakarCianjuranMadendaRarancagan
392Suka Duka IBakang AbubakarCianjuranPelog DegungPanambih
393Suka SedihBakang AbubakarCianjuranMadendaRarancagan
394Sukanagara BihariBakang AbubakarCianjuranPelog DegungDedegungan
395SukapuraUking SukriCianjuranMadendaRarancagan
396SukawayanaBakang Abubakar, Ebar SobariCianjuranPelog DegungRarancagan
397SukingkiUking SukriCianjuranPelog DegungPanambih
398SulanjanaCianjuran, Degung-KlasikPelog DegungPanambih
399SulayaTarya O.CianjuranMadendaRarancagan
400SumalindungMang Engkos, Moch. HendraCianjuranMadendaRarancagan
401SumambatBakang AbubakarCianjuranMadendaRarancagan
402Sumarambah IMang EngkosCianjuranPelog Degung, SalendroPanambih
403SumarsanaEbar SobariCianjuranPelog DegungPanambih
404SumedangCianjuranMadenda
405SumedanganCianjuranMadenda, Pelog DegungRarancagan
406SumilirCianjuran
407SumiratBakang AbubakarCianjuranPelog Degung
408SumolondoRosadi R. J., Apung S. WiratmadjaCianjuranMadendaRarancagan
409SumoreangUking Sukri, Tarya O.CianjuranSalendro, MadendaPanambih
410SumujudAsep Kosasih SACianjuranMadenda
411Sunda MekarEndu S. A., Rosadi R. J.Cianjuran, DegungPelog DegungDedegungan
412SungkawaIbu Saodah Harnadi NatakusumahCianjuranMadendaRarancagan
413Sungkawa ManahMang EngkosCianjuranSalendroPanambih
414SungkemBakang AbubakarCianjuranPelog DegungPanambih
415SungkemanMang Engkos, R. E. SoewarakusumahCianjuranMadendaRarancagan
416Surung DayungCianjuranPelog DegungDedegungan
417Surya Medal INyi Arnesah, Partasuwanda UmarCianjuranMadenda, SalendroRarancagan
418TabloCianjuran, Jaipongan, KlininganMadenda, Salendro, Pelog DegungPanambih
419Tafakur IIAsep Kosasih SACianjuranMadenda
420Tahajud (Sujud)Bakang AbubakarCianjuranMadendaRarancagan
421Talaga WarnaBakang Abubakar, Lillis S.CianjuranMadendaRarancagan
422TalaturCianjuranSalendro
423Tali RasaHaja Siti RokayahCianjuranPelog DegungRarancagan
424TaluturIbu Saodah Harnadi NatakusumahCianjuranSalendro, MadendaRarancagan
425Talutur SorogIbu Saodah Harnadi NatakusumahCianjuranMadendaRarancagan
426Taman EndahBakang Abubakar, Hanapiah R. A.CianjuranPelog DegungPapantunan
427Tambelar (Tamelar)Ebar SobariCianjuranMadendaPanambih
428Tamelar (Tambelar)Ebar SobariCianjuranMadendaPanambih
429TampaiganCianjuranMadenda
430Tamperan KahemanNano SuratnoCianjuran, Degung-KawihPelog DegungPanambih
431Tangis AnjaniIbu Saodah Harnadi NatakusumahCianjuranSalendro, MadendaRarancagan
432TasakurRukruk RukmanaCianjuranMadendaRarancagan
433Tatalegongan (Bangkong)CianjuranPelog DegungPapantunan, Jejemplang
434Tega ICianjuranMadendaPanambih
435Tegal (Sinom Tegal)CianjuranPelog DegungRarancagan
436Teja SmaraAsep Kosasih SA, Moh. Iwan SetiawanCianjuranMadenda
437TejamantriCianjuranPelog DegungPapantunan
438TelulareCianjuranMadendaRarancagan
439Tembong GelorYoyoCianjuran
440Tepang AsihBakang AbubakarCianjuran, Degung-KawihPelog DegungPanambih
441Tepang Deui Tembang DeuiUbun Kubarsah RKawih, CianjuranPelog DegungPanambih
442Tepis WiringUking SukriCianjuranMadenda, Pelog DegungPanambih
443Tepis Wiring IIBakang Abubakar, Nyutat Tina SipatahunanCianjuranPelog DegungDedegungan, Rarancagan
444Tepung Munggaran IMang EngkosCianjuranSalendroPanambih
445Teu Leungit KadeudeuhEbar SobariCianjuranMadendaPanambih
446Teu NembonganMaman RukmanCianjuranPelog DegungPanambih
447Teu NyanaD. SutarmanCianjuranPelog DegungPanambih
448Teu WasaCianjuran
449TeunanganCianjuranPelog Degung
450TeungteuingeunSuryana Endang, Mus K. WiryaCianjuranMadendaPanambih
451Teuteup Deudeuh IAsep Kosasih SA, Asep KusdaryamanCianjuranSalendro
452Teuteup MunggaranCianjuranSalendroPanambih
453Tibelat IIbu Saodah Harnadi NatakusumahCianjuranPelog DegungRarancagan
454Tindih TumimplikBakang AbubakarCianjuranMadendaPanambih
455TingtrimCianjuran
456Tirta medalCianjuranPelog Degung
457Titis TulisAdang SundaraCianjuran, Degung-KawihPelog DegungPanambih
458Titisan DegungCianjuran, Degung-KlasikPelog DegungDedegungan
459TonggeretAbah Idi, SuwarnaCianjuran, Gamelan, JaiponganSalendro, Pelog DegungPanambih
460ToroponganCianjuran, Degung-KawihPelog DegungPanambih
461Torotot Heong (Kuya Nyuling)RTA SunaryaCianjuran, KlininganSalendroPanambih
462Toya MijilRd IhotCianjuranPelog DegungKakawen
463Tresna AsihAmir BA.CianjuranPelog DegungPanambih
464Tugenah PikirBakang AbubakarCianjuranMadendaRarancagan
465Tuhu SapikirCianjuranMandalungan
466TumamprakBakang AbubakarCianjuranMadendaRarancagan
467TumaninahMuhtadi, Ujang SuryanaCianjuran, Degung-KawihPelog DegungDedegungan
468Tumarima IMang EngkosCianjuranPanambih
469Tunggara I (Kinanti Tunggara)Ibu Saodah Harnadi NatakusumahCianjuranMadendaRarancagan
470Tunggul Kawung ICianjuranPelog DegungRarancagan
471Udan IrisCianjuranMadendaRarancagan
472Udan MasKi MantebCianjuran, KlininganMadendaRarancagan
473Udeg-udegCianjuranSalendro
474Ujung LautAbah IdiCianjuran, Degung-KlasikPelog DegungDedegungan
475Ujung LautanPrawiradiredjaCianjuran, DegungPelog DegungDedegungan
476Ukur CimataUbun Kubarsah R, Eddy Iskandar D.CianjuranSalendroRarancagan
477WalasanCianjuranMadendaRarancagan
478Waledan SariCianjuranPelog DegungPanambih
479Wani waniCianjuranPelog DegungRarancagan
480Wawangi Nu DikantunBakang AbubakarCianjuranMadendaPanambih
481Wayahna IBakang AbubakarCianjuranMadendaRarancagan
482WegahUbun Kubarsah R, Yayat HendayanaCianjuranMandalungan
483WelasanCianjuranMadendaRarancagan
484Wijaya KusumahBakang AbubakarCianjuranPelog DegungPanambih
485Wirangrong DegungBakang AbubakarCianjuranPelog DegungDedegungan, Rarancagan
486WisayaCianjuranMadendaRarancagan